Наказ № 491 «Про затвердження інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах» (08.12.2010)

Наказ Державного комітету статистики України від 08.12.2010 року № 491 «Про затвердження інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах»

Мета та зміст

Погосподарський облік (далі – ПГО), як вид первинного обліку, передбачений для накопичення і систематизації відомостей,які збираються сільськими, селищними, міськими радами порозташованих на їхній території сільських населених пунктах.

Цей облік не передбачає реєстраційних дій і не несе будь-яких правових наслідків для об’єктів, відносно яких він здійснюється.

Інструкцією визначаються формиПГО (1, 2, 3) та порядок їх заповнення, інформаційні джерела ПГО,об’єкти ПГО, Порядок ведення записів у обліковій картці об’єкта погосподарського обліку та інше.

Витяг

VII. Порядок ведення записів у обліковій картці об’єкта погосподарського обліку та інше.

7.6.1. Відомості про чисельність,видовий та статево-віковий склад худоби та птиці проставляються станом на 1 січня,тобто без урахування змін, що відбулися в чисельності та складі тварин після 1 січня.

Дані про поголів’я худоби, кролів та хутрових звірів записуються на підставі перерахунку худоби в натурі в присутності особи, що відповідає за об’єкт ПГО, або іншої повнолітньої особи, яка має безпосереднє відношення до об’єкта і спроможна надати необхідну достовірну інформацію. Поголів’я птиці та кількість бджолосімей встановлюються шляхом опитування.

PS:  крім того, дивись Наказ Державний комітет статистики України від 27.08.2001 року № 365 «Про затвердження форми державної статистичної звітності  із статистики основних засобів та Інструкції про порядок її складання», яким затверджено перелік видів економічної діяльності (код КВЕД — 15.12.0 –  Виробництво м’яса свійської  птиці та кролів)